><สินค้าแยกตามอัลบั้มขนาดค่ะ ><


>>>>>>>>>>>อัลบั้มแยกตาม Size <<<<<<<<<<<<

Size 2 Y >>>>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969587566437015.1073741844.232429053486207&type=1&l=7c0a9fe767

Size 3 Y >>>>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969587926436979.1073741845.232429053486207&type=1&l=56696adf3a

Size 4 Y >>>>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969589043103534.1073741846.232429053486207&type=1&l=11bfe366b2

Size 5 Y >>>>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969589309770174.1073741847.232429053486207&type=1&l=16df5b0f2c

Size 6 Y >>>>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946514048744367.1073741843.232429053486207&type=1&l=09a9aaaa10

Size 7 Y >>>>>
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946510538744718.1073741842.232429053486207&type=1&l=3a0e74758c

บัญชีลูกค้า